Bildkälla: Stockfoto

IAG ökar omsättningen och minskar förlusten i andra kvartalet

Flygkoncernen IAG, som bland annat äger British Airways, redovisar ökande omsättning och minskade förlust i det andra kvartalet. Vidare väntas kapaciteten vad gäller antalet passagerare öka sekventiellt i det kommande kvartalet.

Omsättningen steg 77 procent till 1 244 miljoner euro (703).

Rörelseresultatet blev -967 miljoner euro (-2 182).

Justerat rörelseresultat utföll på -1 045 miljoner euro (-1 370).

Resultatet före skatt var -1 120 miljoner euro (-2 326).

Resultatet efter skatt blev -981 miljoner euro (-2 125).

Flygkapaciteten vad gäller passagerare under det andra kvartalet var 21,9 procent av nivån som sågs under samma period 2019, då verksamheten och antalet passagerare fortsatt är kraftigt påverkat att coronapandemin.

Under det tredje kvartalet väntas kapaciteten uppgå till cirka 45 procent av vad den var under samma period 2019.

Till följd av osäkerheterna i samband med pandemin ger IAG ingen finansiell prognos för helåret.

IAG, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning1 24470377,0%
Rörelseresultat-967-2 182
Rörelseresultat, justerat-1 045-1 370
Resultat före skatt-1 120-2 326
Nettoresultat-981-2 125
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER