Bildkälla: Stockfoto

Manchester United gick back över 1 miljard kronor förra kvartalet

Fotbollsklubben Manchester United redovisar en ökad försäljning men också en betydligt större förlust i fjärde kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 94,0 miljoner pund (81,5). Det är tv-intäkterna som håller försäljningen uppe med en ökning på hela 140 procent till 39,9 miljoner pund (16,6). De övriga två posterna kommersiell försäljning och matchbiljetter minskade med 12,8 respektive 58,2 procent mot fjolåret. Covid-19 har haft stor påverkan på de två sistnämnda posterna.

Justerat ebitda-resultat uppgick till -10,5 miljoner pund (-2,7).

Rörelseresultatet blev -36,7 miljoner pund (-39,0).

Resultatet efter skatt blev -107,7 miljoner pund (-36,5), och per aktie -66,08 pund (-22,36). I svenska kronor landar förlusten på 1,3 miljarder kronor.

Efter utgången av räkenskapsåret och fotbollssäsongen 2020/2021 har brittiska regeringen återigen tillåtit full publikkapacitet med start säsongen 2021/2022. Detta lär ha en särskilt positiv påverkan på klubbens intäkter från biljettförsäljningen.

Manchester United, MGBPQ4-2020/2021Q4-2019/2020Förändring
Nettoomsättning94,081,515,3%
EBITDA, justerat-10,5-2,7
Rörelseresultat-36,7-39,0
Nettoresultat-107,7-36,5
Resultat per aktie, GBP-66,08-22,36
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER