Bildkälla: Facebook newsroom

Facebook-anställda larmar för att narkotikarteller använder plattformen för rekrytering med mera

Facebook-anställda larmar för att narkotikarteller och människohandels-organisationer använder plattformen för rekrytering, utbildning och betalning. Det skriver Wall Street Journal.

Mängder av interna Facebook-dokument som granskats av tidningen visar anställda som larmar om hur dess plattformar används i vissa utvecklingsländer, där användarbasen redan är enorm och expanderar. De visar också företagets svar, vilka i många fall är "otillräckliga" eller "icke-existerande".

I vissa länder där Facebook verkar har det få eller inga personer som talar de språk eller dialekter som behövs för att identifiera farlig eller kriminell användning av plattformen, visar dokumenten.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER