Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA sjönk till 75,2 procent i september

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA sjönk till 75,2 procent i september, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 76,4.

Föregående månads utfall var 76,4.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %september, 2021KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2021
Kapacitetsutnyttjande75,276,4-1,6%76,4
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER