Bildkälla: Stockfoto

Byggfakta beslutar om kvittningsemission

Byggtjänstebolaget Byggfakta beslutar om en kvittningsemission, vilken kommunicerades i noteringsprospektet inför börsnoteringen den 15 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Byggfakta genomför en nyemissionen av 14,79 miljoner aktier som tecknas av Stack Holdco.
Stack Holdco kommer som likvid för aktierna att kvitta fordran på Byggfakta om 1 109 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår till 75 kronor per aktie, motsvarande erbjudandepriset i erbjudandet i samband med Byggfaktas notering på Nasdaq Stockholm. Byggfakta har efter kvittningsemissionen 217,38 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER