Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma har presenterat Orviglance-resultat vid RSNA

Forskningsbolaget Ascelia Pharma har presenterat resultaten från jämförelsestudien mellan bolagets utvecklingskontrastmedel Orviglance och gadoliniumbaserat kontrastmedel vid världens största radiologikonferens, RSNA i Chicago.

Vid konferensen presenterades specifika resultat av effektparametrarna i studien, däribland antalet upptäckta lesioner, storleken på de upptäckta lesionerna, avgränsning av lesioner och lesionkontrast jämfört med lever.

Resultaten visade att ett högre antal leverskador upptäcktes av alla tre oberoende avläsarna för Orviglance jämfört med gadolinium. Alla tre avläsarna kunde också storleksmässigt se mindre lesioner med Orviglance jämfört med gadolinium.

Vad gäller lesionavgränsning och lesionkontrast till lever rapporterade två av tre läsare högre poäng för Orviglance jämfört med gadolinium.

Ascelia påpekar samtidigt att effektparametrarna är baserade på en crossover-studie med bara 20 patienter med levermetastaser och att de högre poängen för Orviglance jämfört med gadolinium inte är statistiskt tillräckliga för att slutsatsen att Orviglance är bättre än gadolinium.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER