Bildkälla: Stockfoto

Electra Gruppen går samman med Elon Group

Hemelektronikkedjan Electra Gruppen går samman med Elon Group genom en apportemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären kommer leda till det nya bolaget Elon AB där Elon Group blir största ägaren med 65 procent av aktierna och rösterna. Det kombinerade bolaget kommer att ha en omsättning på drygt sex miljarder kronor. Transaktionen förväntas stänga under första halvåret 2022, förutsatt det får grönt ljus av berörda myndigheter.

Bolagen räknar med att dra både intäkts- och kostnadssynergier från fusionen. På kostnadssidan uppskattas man kunna reducera kostnaderna med 50 miljoner kronor gradvis över de kommande fem åren.

Electra och Elons samgående kommer efter att bolagen sedan tidigare ingått ett samarbete.

"Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar", säger Electras vd Anneli Sjöstedt i en kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER