Bildkälla: Stockfoto

Svenskarnas förmögenhet passerade 23 000 miljarder i Q3 - SEB:s sparbarometer

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade under tredje kvartalet men i en avtagande takt. Uppgången var primärt kopplad till stigande bostadspriser medan de finansiella marknaderna hade en sidledes utveckling. Det skriver SEB i senaste sparbarometern.

Nettoförmögenheten ökade med 2,8 procent (623 miljarder kronor) och uppgick vid utgången av kvartalet till 23 031 miljarder kronor. Det största skälet till uppgången är kraftigt stigande fastighetstillgångar (4 procent).

”Lättare restriktioner med återgång till arbetsplatserna och återinfört amorteringskrav fick bostadsmarknaden att dämpas medan kombinationen av en ökad inflationsoro och Evergrandekrisen fick börsen att bromsa in. Tillsammans fick dessa drivkrafter hushållens förmögenhet att växa i en mer dämpad takt under det tredje kvartalet”, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.

Nysparandet uppgick till 114 miljarder kronor och utgör en halvering jämfört med förra kvartalets rekordhöga nysparande.

Vad gäller skulderna kom dessa att öka med 1,6 procent till 79 miljarder kronor. Det visar på en fortsatt uppåtgående trend jämfört med den genomsnittliga ökningstakten för det senaste årtiondet på 1,4 procent. Skuldökningen var samtidigt lägre än jämfört med förra kvartalets 1,9 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER