Bildkälla: Stockfoto

Skistar har fullföljt avyttringen av St. Johann i Österrike

Skidanläggningsbolaget Skistar har fullföljt avyttringen av sin ägarandel om 68 procent i den österrikiska skidanläggningen St. Johanner Bergbahnen. Försäljningen aviserades i maj i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skistar har sålt samtliga sina aktier i St. Johann till St. Johanner Bergbahnen Beteiligungs, istället för till den tidigare angivna köpare, Schultz Gruppe, med anledning av beslut i godkännandeprocessen som transaktionen villkorats av.

I övrigt sker transaktionen på de villkor som tidigare meddelats innebärande att Skistar erhållit återbetalning om 15 miljoner euro av till St. Johann lämnade aktieägarlån om sammanlagt 19,5 miljoner euro samt en kontant köpeskilling om 2 mijoner euro.

Transaktionen medför för Skistars del en slutlig negativ resultatpåverkan med 116 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor utgörs av ackumulerade omräkningsdifferenser, vilket är i linje med vad som tidigare meddelats såsom preliminär resultatpåverkan.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER