Bildkälla: Stockfoto

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA sjönk till 76,5 procent i december (uppdatering)

(Tillägg revidering)

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA sjönk till 76,5 procent i december, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 77,0.

Föregående månads utfall reviderades till 76,6 från 76,8.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %december, 2021KonsensusFörändring mot konsensusnovember, 2021Reviderad
Kapacitetsutnyttjande76,577,0-0,6%76,876,6
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER