Bildkälla: Stockfoto

Stora Enso investerar 40 miljoner euro för att minska utsläppen inom produktion av fluffmassa

Skogsindustribolaget Stora Enso investerar 40 miljoner euro i ny teknik och en omstrukturering av sin produktionsanläggning för fluffmassa i Skutskär. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fluffmassaproduktionen ska bli mer kostnadseffektiv och minska sitt klimattryck i linje med Stora Ensos breda hållbarhetsmål.

Implementeringen av investeringarna planeras påbörjas under det första kvartalet. En uppdaterad blekningsanläggning vid Skutskär väntas vara klar 2023 och därmed kommer en avveckling ske av den överflödiga blekningslinjen under andra kvartalet 2024.

Bruket i Skutskär har en total årlig produktionskapacitet på 540 000 ton.

"Vi strävar efter maximal prestanda med minimal påverkan på miljön, både när det gäller våra produkter och vår produktion. Vår anläggning i Skutskär är redan i dag i stort sett koldioxidneutral, och med den här investeringen tar vi nu nästa viktiga steg mot klimatpositiv produktion. Investeringar i teknikuppgraderingar kommer dessutom att vässa vår konkurrenskraft inom den växande sektorn för hygienprodukter", kommenterar Johanna Hagelberg, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER