Bildkälla: Stockfoto

Calliditas: Försäljning av Tarpeyo har inletts i USA

Forskningsbolaget Calliditas meddelar om den kommersiella tillgängligheten och den första försäljningen av Tarpeyo i USA.

Läkemedlet är det första och enda FDA-godkända för behandling av den sällsynta och autoimmuna sjukdomen IgA-nefrotapi. Mer än 50 procent med åkomman utvecklar terminal njursjukdom.

"Vårt team har arbetat hårt för att göra Tarpeyo tillgänglig för patienter så snabbt som möjligt. Att vi redan har börjat leverera läkemedel talar för vårdgivares behov av godkända behandlingsalternativ, vilket understryker det betydande medicinska behovet i denna indikation", säger Andrew Udell, President North America, och fortsätter.

"För att stödja denna lansering har vi byggt upp en organisation inom medical affairs, marknadsföring, marknadstillträde och försäljning som vi anser vara i världsklass och som snabbt kan svara upp till behovet hos dessa patienter. Nu när vårt läkemedel är kommersiellt tillgängligt är vi fokuserade på att se till att patienter som kan ha nytta av Tarpeyo kan få tillgång till behandling. För detta ändamål är vi stolta över att kunna erbjuda ett robust patientstödsprogram som erbjuder tjänster och resurser inklusive ekonomiskt stöd, där så är lämpligt."

Den 15 december tillkännagav Calliditas att amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat ett accelererat godkännande för Tarpeyo (budesonid) för reduktion av proteinuri hos vuxna patienter med IgAN som löper risk för snabb sjukdomsprogression.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER