Bildkälla: Stockfoto

Getinges justerade ebita-resultat var högre än väntat (uppdatering)

(Uppdatering avser vd-kommentar)

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen sjönk 9,6 procent till 7 987 miljoner kronor (8 839). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 070. Organiskt minskade omsättningen med 9,6 procent.

"Nettoomsättningen minskade som väntat jämfört med Q4 2020, som präglades av stora leveranser av IVA-ventilatorer. Efterfrågan på våra produkter för livsuppehållande ECMO-terapi och produkter för Sterile Transfer fortsätter att vara stark, samtidigt som övriga delar av verksamheten återhämtar sig på ett stabilt sätt. Detta gäller i synnerhet inom Surgical Workflows, som dessutom visar prov på kraftig marginalexpansion", säger vd Mattias Perjos och fortsätter.

"Försäljningen av produkter för planerade hjärt-kärlingrepp ökade också trots fortsatta utmaningar kopplade till Covid-19. De globala logistiska utmaningarna präglade även det fjärde kvartalet, men vi lyckades hantera det på ett bra sätt, utan störningar för våra kunder".

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 723 miljoner kronor (1 817), väntat 1 583.

Rörelseresultatet blev 1 112 miljoner kronor (1 610). Rörelsemarginalen var 13,9 procent (18,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 652 miljoner kronor (1 724), med en justerad rörelsemarginal på 20,7 procent (19,5).

Resultatet före skatt var 1 075 miljoner kronor (1 541).

Resultatet efter skatt blev 4 150 miljoner kronor (1 104).

Resultat per aktie hamnade på 2,83 kronor (4,58). Justerat resultat per aktie blev 4,54 kronor (4,02).

Orderingången landade på 7 629 miljoner kronor (7 137), vilket är 1 procent lägre än analytikerkonsensus. Organiskt ökade den 6,4 procent.

I utdelning föreslås 4,00 kronor (3,00). Väntat var 3,40.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 570 miljoner kronor (2 544).

Getinges prognos för 2022 är att den organiska omsättningstillväxten väntas vara i den övre delen i spannet 4-6 procent.

Getinge, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Orderingång7 6297 683-0,7%7 1376,9%
Nettoomsättning7 9878 070-1,0%8 839-9,6%
EBITA, justerat1 7231 5838,8%1 817-5,2%
Rörelseresultat1 1121 610-30,9%
Rörelsemarginal13,9%18,2%
Rörelseresultat, justerat1 6521 724-4,2%
Rörelsemarginal, justerad20,7%19,5%
Resultat före skatt1 0751 541-30,2%
Nettoresultat4 1501 104275,9%
Resultat per aktie, kronor2,834,58-38,2%
Resultat per aktie, justerat, kronor4,544,0212,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet1 5702 544-38,3%
Utdelning per aktie, kronor4,003,4017,6%3,0033,3%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER