Bildkälla: Stockfoto

Note ökar omsättning och resultatet i fjärde kvartalet - ser fortsatt god tillväxt i Q1

Kontraktstillverkaren Note redovisar ökande omsättning och stärkt resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 74,7 procent till 814 miljoner kronor (466). Den organiska tillväxten i konstant valuta uppgick till 48 procent.

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (38), med en rörelsemarginal på 10,7 procent (8,2).

Resultatet före skatt var 82 miljoner kronor (40).

Resultatet efter skatt blev 68 miljoner kronor (32), en ökning med 112,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,39 kronor (1,12), vilket innebär en ökning med 113,4 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -21 miljoner kronor (50).

Notes tillväxt tillskrivs ökade volymer från flera snabbväxande kunder, bland dessa Charge Amps och Plejd.

"Den ökade försäljningen utgörs såväl av ökade volymer till flera snabbväxande kunder som
Charge Amps och Plejd samt igångkörning av serietillverkning till nya expansiva kunder. I linje med bolagets tillväxtagenda har därtill flera nya större affärer vunnits i Notes starka etablerade kundbas, såväl i Sverige som internationellt", uppger Notes vd Johannes Lind-Widestam.

Under 2022 väntar sig Note en fortsatt mycket stark försäljningsutveckling, vilken i det första kvartalet bedöms kunna uppgå till runt 50 procent.

"Note är fortsatt i en expansiv fas och har många nya större kunder med hög tillväxttakt. Vi förväntar oss en mycket stark försäljningsutveckling även under 2022. Trots pågående pandemi och det utmanande läget på komponentmarknaden ser vi goda möjligheter att under Q1 nå en tillväxt om i storleksordning 50 procent. Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda", avslutar Lind-Widestam.

Note, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning81446674,7%
Rörelseresultat8738128,9%
Rörelsemarginal10,7%8,2%
Resultat före skatt8240105,0%
Nettoresultat6832112,5%
Resultat per aktie, kronor2,391,12113,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet-2150
Utdelning per aktie, kronor0,000,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER