Bildkälla: Stockfoto

Zaptec ökar omsättning och rörelseresultat under Q4 - slog Paretos förväntningar

Laddstationsbolaget Zaptec redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 144,1 procent till 192,8 miljoner norska kronor (79,0). Väntat från Pareto var 192,0 miljoner norska kronor.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 46,8 miljoner norska kronor (11,1), med en justerad ebitda-marginal på 24,3 procent (14,1). Väntat från Pareto var 32,6 miljoner norska kronor respektive en justerad ebitda-marginal på 17 procent.

Rörelseresultatet blev 28,5 miljoner norska kronor (-1,7), med en rörelsemarginal på 14,8 procent.

Resultatet före skatt var 28,4 miljoner norska kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev 32,4 miljoner norska kronor (8,5), en ökning med 281,2 procent mot föregående år.

Under kvartalet utförde bolaget 1 485 nya Pro-installationer, upp från 878 under samma kvartal förra året.

Att köpa elektroniska komponenter har fortsatt varit en utmaning på grund av den höga efterfrågan, men för att fortsatt kunna hålla en hög tillväxttakt har bolaget tecknat ytterligare ett produktionskontrakt med Sanmina. Sanmina är en av de största globala elektroniktillverkarna med produktionsanläggningar strategiskt placerade för att stödja Zaptecs expansion både i Europa och USA, skriver bolaget. Sanmina förväntas producera laddare för Zaptec under Q3-22.

Bolaget spår att elbilsmarknaden kommer att fortsätta växa kraftigt med tvåsiffriga tal, och att tillgången på komponenter förbättras, men att tillfälliga flaskhalsar kan skjuta upp leveranser av elbilar och laddare.

Vidare har Zaptec kontrakterat betydande produktionsvolymer för 2022 som överstiger 1 miljard norska kronor i intäkter. Målet för ebitda-marginalen sätts till 15-20 procent.

Zaptec, MNOKQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning192,879,0144,1%
EBITDA, justerat46,811,1321,6%
EBITDA-marginal, justerad24,3%14,1%
Rörelseresultat28,5-1,7
Rörelsemarginal14,8%
Resultat före skatt28,4-0,7
Nettoresultat32,48,5281,2%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER