Bildkälla: Stockfoto

Ändrade premisser för Wästbyggs markanvisning i centrala Lund

Byggbolaget Wästbygg och Norcap tecknade 2017 avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Galten i centrala Lund via samägda bolaget Centrumshopping Lund. Tillsammans med Lunds kommun planerades för en utveckling av kvarteret samt på intilliggande kommunal mark, ett projekt som omfattade 150 lägenheter och kommersiella ytor. Den nya detaljplanen har nu stoppats av Lunds kommun i avvaktan på att en större centrumutredning ska göras, och därmed upphör även markanvisningsavtalet att gälla. Det framgår av ett pressmeddelande.

Wästbygg förvärvade den 25 januari Norcaps andel av Centrumshopping i Lund och är nu ensam ägare till bolaget. I bolaget finns två projektfastigheter som innehåller ett fåtal lägenheter samt kommersiella lokaler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER