Bildkälla: Stockfoto

Transtema vinner skiljeförfarande mot IP-Only gällande fiberentreprenader

It-infrastrukturbolaget Transtema meddelar att skiljenämnd idag meddelat dom i tvist mot IP-Only Produktion samt Bynet, gemensamt kallade IP-Only, avseende dröjsmålsvite i fiberentreprenader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skiljedomen fastställer att IP-Only inte har rätt till krävda dröjsmålsviten utan ska i stället till Transtema erlägga 7,6 miljoner kronor jämte dröjsmålsränta. Vidare ska IP-Only ersätta Transtema för rättegångskostnader samt ersätta skiljenämnden för deras kostnader. IP-Onlys krav i tvisten uppgick till totalt 119 miljoner kronor och Transtemas krav i tvisten uppgick till totalt 9 mijoner kronor, vilket i princip innebär full framgång för Transtema i skiljeförfarandet.

- Det positiva utfallet i domen är i linje med vår förväntan och stärker vår syn på det sammantagna och tidigare kommunicerade utfallet i våra tvister med IP-Only. I och med att denna tvist nu ligger bakom oss är den återstående osäkerheten väsentligt mindre. Man får inte glömma att dessa tvister har med gamla fiberkontrakt att göra, i detta fall från våren 2017. I vår nuvarande affär har vi inte denna typ av risker och tvister, säger Magnus Johansson, vd och koncernchef i Transtema.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER