Bildkälla: Stockfoto

Kopparmarknad visar överskott på 3 000 ton i april - ICSG

Marknadsdata indikerar att det rådde ett överskott på kopparmarknaden i april, det vill säga konsumtionen var lägre än produktionen. Marknadsöverskottet uppgick till cirka 3 000 ton under månaden. För perioden januari-april var det ett överskott på 95 000 ton.

Under helåret 2021 var det underskott på 439 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 3,4 procent under januari-april jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 2,2 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER