Bildkälla: Stockfoto

Industrivärdens substansvärde var 263 kronor per aktie den 30 juni

Investmentbolaget Industrivärden rapporterar ett substansvärde på 263 kronor per aktie per den 30 juni. Substansvärdet minskade med 69 kronor per aktie under första halvåret. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 19 procent. Motsvarande tidpunkt i fjol var substansvärdet 311 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -6 915 miljoner kronor (-563).

Här ingår utdelningsintäkter på 3 352 miljoner kronor (5 352) och värdeförändringar på aktier med -10 230 miljoner kronor (-5 878).

Resultatet före skatt var -6 930 miljoner kronor (-575).

Resultatet efter skatt blev -6 918 miljoner kronor (-589).

Resultat per aktie hamnade på -16,02 kronor (-1,36).

Totalavkastningen uppgick under de första sex månaderna 2022 till minus 18 procent för såväl
A-aktien som C-aktien, jämfört med minus 28 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Under det första halvåret 2022 förvärvades aktier för totalt 1,9 miljarder kronor, varav 1,0 miljarder kronor i Volvo, 0,3 miljarder kronor i Sandvik, 0,2 miljarder kronor i Essity, 0,2 miljarder kronor i Handelsbanken och 0,2 miljarder kronor i Skanska.

- En viktig del av vår strategi är att använda en del av vårt kassaflöde för att skapa investeringskapacitet över tid, vilket möjliggör kontinuerliga investeringar i innehavsbolagen. Det senaste halvåret har vi investerat 1,9 miljarder kronor i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken och Skanska, och sett över den senaste femårsperioden har vi investerat cirka 15 miljarder kronor, netto, i våra befintliga innehavsbolag, kommenterar vd Helena Stjernholm i delårsrapporten.

Industrivärden, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Rörelseresultat-6 915-563
Resultat före skatt-6 930-575
Nettoresultat-6 918-589
Resultat per aktie, kronor-16,02-1,36
Substansvärde per aktie, kronor263311-15,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER