Bildkälla: Stockfoto

SAS ökade antalet passagerare med 217,1 procent i totala trafiken i juni

SAS ökade antalet passagerare med 217,1 procent till 1,946 miljoner i den totala trafiken i juni, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 351,7 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 315,6 procent under månaden (492,2).

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 147,2 procent i juni (199,5).

Kabinfaktorn uppgick till 80,3 procent under månaden (71,4).

PASK uppgick till 0,92, svenska kronor, under månaden (0,78).

Passageraryielden uppgick till 1,16, svenska kronor, i juni (1,10).

SASjuni, 2022maj, 2022
Passagerare, miljoner1,9461,826
Passagerare, förändring i procent, YY217,1351,7
RPK, förändring i procent315,6492,2
ASK, förändring i procent147,2199,5
Kabinfaktor, i procent80,371,4
PASK0,920,78
Passageraryield1,161,10
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER