Bildkälla: Stockfoto

IEA varnar för en alltför koncentrerad försörjningskedja av solpaneler till Kina

Internationella energirådet IEA varnar för att försörjningskedjan för solpaneler är alltför koncentrerad till Kina. Det framgår av en rapport, rapporterar Reuters.

Kina stod exempelvis förra året för 79 procent av all världens tillverkning av polysilikon som behövs för framställningen av solceller i panelerna. IEA:s bedömning är att denna siffra kan stiga till 95 procent i framtiden, vilket medför risker.

"Om det inträffar en brand eller en naturkatastrof kan det få konsekvenser för den globala övergången till ren energi genom att det kan driva upp priserna och påverka till och med tillgången på solceller. Men om man diversifierar och vidtar nödvändiga åtgärder kan detta hanteras och till och med minskas, vilket vi föreslår till regeringar världen över", sade Birol.

Förutom att diversifiera för att slippa ovannämnda faror vill IEA också se att länder fördubblar sin tillverkningskapacitet av viktiga komponenter till solpaneler. Detta inkluderar förutom polysilikon också moduler, kisel och celler med mera. Enligt IEA bör detta vara realiserat tills år 2030.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER