Bildkälla: Stockfoto

Hexagon rapporterar som förväntat

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar en delårsrapport för andra kvartalet som är i linje med förväntningarna.

Omsättningen steg 19,8 procent till 1 288,7 miljoner euro (1 075,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 270.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 465,9 miljoner euro (402,8), med en justerad ebitda-marginal på 36,2 procent (37,4).

Justerat rörelseresultat uppgick till 378,5 miljoner euro (314,6), väntat var 378, med en justerad rörelsemarginal på 29,4 procent (29,2).

Resultatet före skatt var 329,0 miljoner euro (289,4).

Resultatet efter skatt blev 269,8 miljoner euro (237,3).

Hexagon, MEURQ2-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2021Förändring
Nettoomsättning1 288,71 2701,5%1 075,619,8%
EBITDA, justerat465,9402,815,7%
EBITDA-marginal, justerad36,2%37,4%
Rörelseresultat, justerat378,53780,1%314,620,3%
Rörelsemarginal, justerad29,4%29,8%29,2%
Resultat före skatt329,0289,413,7%
Nettoresultat269,8237,313,7%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER