Bildkälla: Stockfoto

Nordisk Bergteknik redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i andra kvartalet

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar en kraftig ökning av resultat och intäkter i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 85,8 procent till 911,4 miljoner kronor (490,5).

Ebitda-resultatet blev 135,9 miljoner kronor (71,9), med en ebitda-marginal på 14,9 procent (14,7).

Rörelseresultatet blev 73,2 miljoner kronor (36,2), med en rörelsemarginal på 8,0 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 57,7 miljoner kronor (26,8).

Resultatet efter skatt blev 44,1 miljoner kronor (19,6), en ökning med 125,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,78 kronor (0,67), vilket innebär en ökning med 16,4 procent mot föregående år.

- Koncernen har under de senaste kvartalen redovisat en stark organisk tillväxt och denna trend fortsatte under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 86 procent, varav 25 procent avsåg organisk tillväxt, och uppgick till 911 miljoner kronor under det andra kvartalet. Den starka tillväxten förklaras framför allt av fortsatt stora nationella infrastruktursatsningar i regioner både i Sverige och Norge där vi etablerat en stark marknadsposition. Vi fortsätter se stora nationella investeringsbehov både inom ny och befintlig infrastruktur i Sverige och Norge, inte minst som en följd av den gröna samhällsomvandlingen. Med vår moderna maskinpark och betydande storlek är vi väl positionerade framåt och kan vara med och bidra till denna, säger Andreas Christoffersson, vd för Nordisk Bergteknik i delårsrapporten.

- Vi har hittills inte sett några betydande effekter på efterfrågan inom något av våra segment till följd av rådande omvärldssituation. Vi verkar i en bransch som står stark även i konjunktursvängningar och vi ser fortsatt stark efterfrågan. Våra bolag besitter dessutom specialistkompetens och är duktiga på att skapa långsiktiga relationer. Tydliga exempel på detta är att vi nyligen både förlängt två större avtal på 4 år inom prospekteringsborrning samt tecknat nya avtal inom bergförstärkning med några av Sveriges ledande gruvbolag, kommenterar Andreas Christoffersson framtidsutsikterna.

- Vi fortsätter se stora nationella investeringsbehov både inom ny och befintlig infrastruktur i Sverige och Norge, inte minst som en följd av den gröna samhällsomvandlingen där underhåll och utbyggnad av infrastruktur är avgörande för en hållbar framtid. Med vår moderna maskinpark och betydande storlek kan vi vara med och bidra till denna. Vi är med andra ord väl positionerade framåt och skall dra nytta av dessa trender, avslutar Andreas Christoffersson framtidsutsikterna.

Nordisk Bergteknik, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning911,4490,585,8%
EBITDA135,971,989,0%
EBITDA-marginal14,9%14,7%
Rörelseresultat73,236,2102,2%
Rörelsemarginal8,0%7,4%
Resultat före skatt57,726,8115,3%
Nettoresultat44,119,6125,0%
Resultat per aktie, kronor0,780,6716,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER