Bildkälla: Stockfoto

Ascelia Pharma rapporterar nästan oförändrat rörelseresultat

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade marginellt.

Rörelseresultatet blev -32,6 miljoner kronor (-32,3).

Resultatet före skatt var -23,8 miljoner kronor (-34,2).

Resultatet efter skatt blev -22,8 miljoner kronor (-33,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,68 kronor (-1,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -32,7 miljoner kronor (-30,6).

Likvida medel uppgick till 208,8 miljoner kronor (319,0).

"Vi fortsätter att se ett starkt intresse för Orviglance i vetenskapliga kretsar. Vid en välbesökt vetenskaplig session på den årliga ESGAR-konferensen i Lissabon, Portugal, i juni presenterade vi resultat från en studie där Orviglance jämförts mot ett gadoliniumbaserat kontrastmedel. De positiva reaktionerna till Orviglance är mycket uppmuntrande, och resultaten från alla våra kliniska studier hittills bekräftar att Orviglance ger en säker och effektiv bildförstärkning av levern", skriver Magnus Corfitzen, vd på Ascelia.

"Vårt främsta fokus under 2022 är oförändrat: att slutföra det kliniska fas 3-programmet med Orviglance och fortsätta förberedelserna för kommersialisering. Jag ser fram emot att uppdatera er om våra resultat i takt med att Ascelia Pharma växer", skriver Corfitzen.

Ascelia Pharma, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-32,6-32,3
Resultat före skatt-23,8-34,2
Nettoresultat-22,8-33,5
Resultat per aktie, kronor-0,68-1,02
Kassaflöde från löpande verksamhet-32,7-30,6
Likvida medel208,8319,0-34,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER