Bildkälla: Stockfoto

Konsumentförtroendet i Polen minskade mer än väntat i augusti

Konsumentförtroendet i Polen minskade mer än väntat i augusti.

Konsumentförtroendet sjönk till -44,9 i augusti. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat ett oförändrat värde på -41,7.

Föregående månads utfall var -41,7.

Polenaugusti, 2022Konsensusjuli, 2022
Konsumentförtroende-44,9-41,7-41,7
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER