Bildkälla: Stockfoto

S&P sänker Electrolux utsikter till negativa

S&P Global Ratings sänker utsikterna för vitvarubolaget Electrolux från stabila till negativa samtidigt som det långsiktiga kreditbetyget A-, som bolaget haft sedan 2016, bekräftas.

De sänkta utsikterna beror på lägre lönsamhet och efterfrågan.

"Electrolux har problem med ineffektivitet i sin leveranskedja samtidigt som efterfrågan på dess produkter minskar på grund av försämrat konsumentförtroende och köpkraft, vilket leder till väsentligt lägre lönsamhet under 2022 och 2023 än historiskt sett i våra prognoser", skriver ratinginstitutet.

S&P Global förutspår att de nämnda utmaningarna kommer att öka koncernens justerade skuldsättning i förhållande till ebitda till cirka 2,0x-2,4x år 2022 och 1,6x-1,8x år 2023, med ett negativt fritt operativt kassaflöde under 2022 på grund av lägre lönsamhet och lageruppbyggnad.

"De negativa utsikterna återspeglar vår uppfattning att efterfrågan på Electrolux produkter kan förbli dämpad under en längre period, vilket företaget kanske inte kan kompensera med strukturella kostnadsminskningar, vilket leder till en mer långsiktig försvagning av dess kreditmått och FOCF".
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER