Bildkälla: Stockfoto

Rizzo Group upprättar kontrollbalansräkning

Sko- och accessoarbolaget Rizzo Group meddelar att styrelsen har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och man har beslutat att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

"Sommarens försäljning har på grund av ett för lågt varulager inte nått upp till önskade nivåer. I bokslutsarbetet för juli och augusti har styrelsen för bolaget funnit skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 8 346 924,112782 kronor", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För det fall kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet avser styrelsen att då snarast kalla till en kontrollstämma för att pröva om Rizzo Group ska gå i likvidation, uppger bolaget vidare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER