Bildkälla: Stockfoto

Sivers Semiconductors säkrar lån på upp emot 100 miljoner kronor

Teknikföretaget Sivers Semiconductors har ingått ett låneavtal på upp till 100 miljoner kronor varav 50 miljoner kronor betalas ut under oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet ska användas för att stärka bolagets kassareserv och för allmänna företagsändamål, såsom kapitalanskaffning och investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom nyare befintliga tillväxtområden, skriver bolaget.

Lånet ska betalas tillbaka den 29 september 2023 och löper med en månatlig ränta om 1 procent. Lånet kan återbetalas när som helst.

"Med denna lånefacilitet ser vi nu möjligheter att fortsätta bygga bolaget inom stora tillväxtområden som vi presenterade på kapitalmarknadsdagen denna vecka, så som satellitkommunikation och Silicon Photonics. Med stärkt likviditetsreserv kan vi nu aktivt adressera dessa mycket intressanta marknader, där det finns en total adresserbar marknad på ca 10 miljarder kronor över de kommande 7 åren", säger vd Anders Storm.

Långivare är Modelio Equity och Exelity och de har möjlighet att från och med den 31 mars 2023 och fram till två veckor före förfallodagen, påkalla kvittningsemission av aktier med betalning i form av kvittning mot utestående lån enligt lånefaciliteten jämte upplupen ränta. Teckningskursen vid sådan kvittningsemission ska motsvara 90 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Sivers aktie under 15 handelsdagar närmast före påkallelsedagen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER