Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Fed måste fortsätta att höja räntorna - Mester

Räntorna måste fortsätta att höjas för att minska inflationen. Det säger Loretta Mester, chef för Federal Reserves regionkontor i Cleveland, enligt Bloomberg.

"Realräntor - som bedöms utifrån inflationsförväntningarna för nästa år - måste vara positiva och hållas där under en tid", sade hon på torsdagen i en intervju i CNBC.

Vid Federal Reserves senaste penningpolitiska möte presenterades prognoser från ledamöterna i Federal Reserves peninngpolitiska kommitté, FOMC, som pekade på en medianprognos för styrräntan på 4,4 procent vid årets slut. Det betyder en höjning med ytterligare 125 punkter under mötena i november och december för att komma dit.

Loretta Mester, som är röstande medlem i FOMC, säger att hennes inflationsprognoser troligen ligger en bit över medianprognosen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER