Bildkälla: Stockfoto

Zealand Pharmas fas 3-studie mot tarmsvikt uppnådde primärt effektmått - aktien stiger

Danska läkemedelsbolaget Zealand Pharmas fas 3-studie EASE 1 med kandidaten glepaglutide mot korttarmsyndrom (SBS) uppnådde sitt primära effektmått, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Beskedet får aktien att stiga över 20 procent.

Det primära effektmåttet i den 106 patienter stora studien var "absolut förändring av parenteral stödvolym per vecka från baslinjen vid 24 veckor".

"Kliniskt svar, definierat som en patient som uppnådde minst 20 procent minskning av den parenterala stödvolymen per vecka från baslinjen vid både 20 och 24 veckor, var signifikant högre med glepaglutid [administrerat] två gånger i veckan jämfört med placebo (p=0,0243)", skriver bolaget.

Bland patienter som fick glepaglutid två gånger i veckan uppnådde 65,7 procent ett kliniskt svar. Medan 45,7 procent och 38,9 procent av patienterna uppnådde ett kliniskt svar i grupperna en gång i veckan respektive placebobehandling.

Vidare uppvisade läkemedlet en säker och god tolerans.

Korttarmsyndrom (eng. short bowel syndrome, SBS) innebär tarmsvikt efter stora resektioner av tunntarm och kolon. Korttarmsyndrom i Sverige är till 50 procent orsakat av inflammatorisk tarmsjukdom, skriver Internetmedicin.se.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER