Bildkälla: Stockfoto

Synact Pharma ansöker om kliniskt prövningstillstånd för fas 2a/b-studier i USA

Forskningsbolaget Synact Pharma har lämnat in en ansökan om kliniskt prövningstillstånd (IND) till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, i syfte att påbörja sin fas 2a/b kliniska studie RESOLVE med kandidaten AP1189 i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien ska undersöka AP1189 hos patienter med ofullständigt svar på första linjens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), som upplever måttlig till svår sjukdomsaktivitet.

"En stor andel av patienterna som behandlas med DMARD uppnår aldrig den fulla önskade effekten. Dessutom har de en avtagande behandlingseffekt eller lider av biverkningar som kan förhindra fortsatt behandling", skriver bolaget.

Förutsatt att myndigheternas godkännande sker enligt plan, kommer studien att inledas under fjärde kvartalet 2022, med syfte att presentera data från den första delen under andra halvan av 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER