Bildkälla: Stockfoto

SAS varnar för utspädningseffekt 'väsentligt' större än 95 procent

Flygbolaget SAS presenterar ytterligare information om SAS Forward-planen, enligt ett pressmeddelande.

Bland annat skriver flygbolaget att konverteringen av skuld till aktiekapital, samt en förväntad
kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder kronor, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent.

Under förutsättning att rekonstruktionsplanen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och bolaget har som målsättning att bli nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026.

Vidare förväntar sig bolaget att efterfrågan på kortdistansflyg för fritidsresor kommer att återgå till nivåerna före covid under räkenskapsåret 2023/2024, medan efterfrågan på kortdistansflyg för affärsresor förväntas plana ut på cirka 80 procent av nivåerna före covid.

På samma sätt förväntas efterfrågan på långdistansflyg för fritidsresor återhämta sig snabbare än långdistansflyg för affärsresor.

Det aktuella pressmeddelandet offentliggörs som ett led i bolagets chapter 11-process i USA.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER