Bildkälla: Stockfoto

SAS varnar för utspädningseffekt 'väsentligt' större än 95 procent (uppdatering)

(Uppdatering: tillägg de sista tre styckena)

Flygbolaget SAS presenterar ytterligare information om SAS Forward-planen, enligt ett pressmeddelande.

Bland annat skriver flygbolaget att konverteringen av skuld till aktiekapital, samt en förväntad
kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder kronor, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent.

Under förutsättning att rekonstruktionsplanen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och bolaget har som målsättning att bli nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026.

Vidare förväntar sig bolaget att efterfrågan på kortdistansflyg för fritidsresor kommer att återgå till nivåerna före covid under räkenskapsåret 2023/2024, medan efterfrågan på kortdistansflyg för affärsresor förväntas plana ut på cirka 80 procent av nivåerna före covid.

På samma sätt förväntas efterfrågan på långdistansflyg för fritidsresor återhämta sig snabbare än långdistansflyg för affärsresor.

Det aktuella pressmeddelandet offentliggörs som ett led i bolagets chapter 11-process i USA.

SAS förväntar sig att intäkterna kommer att uppgå till cirka 32 miljarder kronor under räkenskapsåret 2021/2022 och cirka 40 miljarder kronor under räkenskapsåret 2022/2023 samt återgå till nivåerna före covid under räkenskapsåret 2024/2025. Under räkenskapsåret 2025/2026 förväntas intäkterna uppgå till cirka 49 miljarder kronor.

Vidare förväntar sig SAS att det justerade resultatet före skatt för räkenskapsåret 2021/2022 kommer att uppgå till en förlust på cirka 8 miljarder kronor samt till en förlust på cirka 4-5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022/2023. Bolaget förväntar sig att nå positivt resultat före skatt under räkenskapsåret 2023/2024 som ökar till cirka 3-4 miljarder kronor under räkenskapsåret 2025/2026, motsvarande en marginal före skatt på cirka 6-8 procent då SAS Forward-planen förväntas ha implementerats fullt ut.

Nettoskulden förväntas uppgå till cirka 36 miljarder kronor vid utgången av räkenskapsåret 2021/2022. Under räkenskapsåret 2022/2023 förväntas skulder eller skuldliknande poster om 20 miljarder kronor konverteras eller minskas genom chapter 11-processen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER