Bildkälla: Stockfoto

SEB har fått Finansinspektionens årliga beslut om pelare 2-krav och pelare 2-vägledning

SEB har erhållit resultatet av Finansinspektionens årliga översyn och utvärdering av banken. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansinspektionen har fattat följande beslut om pelare 2-krav och pelare-2 vägledning för SEB på gruppnivå:

* Ett särskilt kapitalbaskrav, P2R, på 2,0 procent, varav minst 1,4 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital, jämfört med ett P2R på 1,8 procent, varav minst 1,2 procent kärnprimärkapital i Finansinspektionens motsvarande beslut den 30 september 2021.
* En pelare-2 vägledning, P2G, på 1,0 procent av gruppens totala riskvägda exponeringsmått respektive 0,45 procent av gruppens exponeringsmått för bruttosoliditet, jämfört med 1,5 procent respektive 0,45 procent i Finansinspektionens motsvarande beslut den 30 september 2021.

Pelare-2 vägledningen ska uppfyllas med kärnprimärkapital. De särskilda likviditetskraven för signifikanta valutor är oförändrade jämfört med 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER