Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk med 1,4 miljoner fat under förra veckan, väntat +1,6

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 1,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en ökning på 1,6 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,2.

Bensinlagren minskade med 4,7 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,4 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,4.

Lagren av destillerad olja sjönk med 3,4 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,9.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv39Konsensusv38
DOE råoljelager, förändring-1,41,6-0,2
DOE bensinlager, förändring-4,7-1,4-2,4
DOE destillerat oljelager, förändring-3,4-1,5-2,9
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER