Bildkälla: Stockfoto

Ratos erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Semcon

Bolagsgruppen Ratos offentliggjorde den 26 september ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i teknikkonsulten Semcon på 157 kronor per aktie.

Ratos har idag erhållit godkännande från svenska Konkurrensverket och norska Konkurransetilsynet för förvärvet av Semcon. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till följd av detta är fullföljandet av erbjudandet inte längre villkorat av erhållande av tillstånd från konkurrensmyndigheter eller andra myndigheter. De övriga villkoren som uppställs av Ratos förblir som de anges i erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet avslutas den 27 oktober, men kan komma att förlängas. Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 2 november, under förutsättning att villkoren för erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller Ratos i annat fall beslutar att fullfölja erbjudandet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER