Bildkälla: Stockfoto

Rutger Arnhults M2 säljer 40 miljoner aktier i Castellum till Akelius

Storägaren M2 Asset Management har ingått avtal om att avyttra 40 miljoner aktier i fastighetsbolaget Castellum, motsvararande 12,2 procent av kapitalet i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen kommer att ske till Akelius Residential Property för ett pris om 115 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 1,5 procent jämfört med stängningskursen om 113,25 kronor den 5 oktober 2022. Genom transaktionen erhåller M2 därmed en kontant köpeskilling om 4,6 miljarder kronor.

Försäljningen görs med anledning av sjunkande börskurser på M2:s innehav vilket påverkat M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Eftersom försäljningen görs under en så kallad tyst period, före Castellum planerar att offentliggöra delårsrapport för det tredje kvartalet 2022, har M2 ansökt om undantag från handelsförbudet. Castellum har beslutat att tillåta att M2 genomför den planerade transaktionen.

Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till motsvarande 6,1 procent av kapital och röster i Castellum.

- Vi är måna om att säkerställa vår långsiktiga kapacitet för att fullgöra våra finansiella åtaganden. Castellum är Nordens ledande noterade kommersiella fastighetsbolag, med goda framtidsutsikter att stärka den positionen, inte minst genom integrationen med Kungsleden. Den synen har inte ändrats och vi kvarstår som väsentlig ägare efter transaktionen, säger Mia Arnhult, vd på M2. Mia Arnhult är maka till Castellums vd Rutger Arnhult.

"Akelius ser Castellums starka och diversifierade position i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden, likväl som den växande närvaron i de andra nordiska marknaderna. Köpet av aktierna i Castellum är en finansiell investering som ger en bra diversifiering och en bra direktavkastning", skriver Akelius i ett separat pressmeddelande.

"Vidare delar Akelius Castellums ambition att vara en av dem främsta inom hållbarhet. Som en av Nordens mest hållbara fastighetsföretag, bidrar Castellums hållbarhetsarbete positivt till Akelius insatser inom området. Akelius kan stötta Castellums ambition att bibehålla en hög kreditvärdighet, investment grade rating", avslutas Akelius kommentar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER