Bildkälla: Stockfoto

Sanktionsavgift för Nasdaq Clearing sänks till 250 miljoner kronor

Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing enligt lagen om värdepappersmarknaden till 250 miljoner kronor, en sänkning med 50 miljoner kronor från domen i lägre instans. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kammarrätten har bedömt att Nasdaq Clearing i sin egenskap av central motpart har överträtt flera artiklar i EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Överträdelserna handlar bland annat om att Nasdaq Clearing inte har ställt tillräckliga krav på sina medlemmars ekonomiska och operativa förmåga och att bolaget har haft bristande rutiner för löpande och årlig övervakning av medlemmarnas förmåga.

Nasdaq Clearing har i samband med en händelse 2018, när en av bolagets medlemmar hamnade på obestånd, överträtt investerings­riktlinjerna genom hanteringen av obestånds­händelsen.

- Efter en sammantagen bedömning anser kammarrätten, till skillnad från underinstanserna, att en sanktionsavgift om 300 miljoner kronor inte är proportionerlig och sätter därför ner den till 250 miljoner kronor, säger rättens ordförande Christian Groth.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrunden till domen är att en elhandlare 2018 spekulerade bort hundratals miljoner kronor och kom på obestånd. Nasdaq Clearing fick därför böter utdömda för att inte ha kollat upp att motparten hade täckning för sina affärer. Domstolen konstaterar att Nasdaq Clearing i stort har åtgärdat de brister som Finansinspektionen har påpekat.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER