Bildkälla: Stockfoto

Endomines placeras på observationslistan inför flytt till Finland

Börsoperatören Nasdaq Stockholm har beslutat att placera gruv- och prospekteringsbolaget Endomines aktie på observationslistan. Det framgår av ett börsmeddelande.

Endomines har ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm. Avnoteringen sker mot bakgrund av Endomines förestående domicilbyte till Finland som genomförs genom en gränsöverskridande omvänd fusion varigenom Endomines fusioneras med ett finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland, som fortsätter som det överlevande bolaget. I samband med fusionens genomförande kommer Endomines Finlands aktier att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER