Bildkälla: Stockfoto

Green Landscaping förvärvar norsk markentreprenör

Utemiljöbolaget Green Landscaping förvärvar 70 procent av den norska markentreprenören H.T. Vike, framgår det av ett pressmeddelande. Samtidigt har företaget även slutit avtal om en köpoption på de resterande aktier.

H.T. Vike grundades 2012 och levererar markarbeten för drivmedelsstationer och tvätthallar i Norge. De beskrivs ha en central roll i den gröna omställningen, bland annat genom omvandlingen från bränsle- till laddstationer.

- Vi tycker det naturligtvis är extra roligt att knyta till oss en så framgångsrik entreprenör som H.T. Vike, som befinner sig mitt i en av vår tids stora megatrender, kommenterar Atle Roll-Matthiesen som är regionchef i Norge för Green Landscaping.

Förvärvet finansieras genom befintliga kreditfaciliteter samt en apportemission. Totalt ungefär 257 000 aktier emitteras till säljaren, vilket motsvarar en utspädning om 0,5 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER