Bildkälla: Stockfoto

Intrum avser emittera obligationer för minst 300 miljoner euro

Kredithanteringsbolaget Intrum kommer med start den 5 december att hålla en serie av investerarmöten avseende räntebärande finansiella instrument. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med förbehåll för marknadsförhållanden förväntas mötena resultera i att Intrum offentliggör ett erbjudande om en senior icke-säkerställd euro-denominerad obligation till ett värde om minst 300 miljoner euro med en löptid om 5,25 år och en non-call period om två år.

Medlen kommer att användas för att refinansiera en del av Intrums utestående seniora obligationer med en fast ränta om 3,25 procent som förfaller 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER