Bildkälla: Stockfoto

Amerikanska Anavex lyfter efter positiva fas 2b/3-resultat mot tidig Alzheimers

Amerikanska forskningsbolaget Anavex Life Sciences rusar över 30 procent efter att bolagets orala läkemedelskandidat anavex2-73 (blarcamesine), med statistisk signifikans, uppnått de primära effektmåtten i en fas 2b/3-studie mot tidig Alzheimers sjukdom. Det framgår av ett pressmeddelande.

De primära utfallsmåtten var ADAS-Cog (ett mått på flera kognitiva funktioner) och ADCS-ADL (ett mått på hur bra patienten klarar sig i vardagen).

Anavex2-73 saktade ner kognitiv nedgång mätt i ADAS-Cog med 45 procent på 11 månader, med ett p-värde på 0,033. Ett p-värde under 0,05 brukar ses som statistiskt signifikant.

I jämförelse saktade Bioarctics antikropp lecanemab ned den kognitiva nedgången med 27 procent på 18 månader mätt i CDR-SB, med p=0,00005. CDR-SB var det primära effektmåttet i fas 3-studien Clarity AD med lecanemab och är en skala som mäter både kognitiv funktion och hur patienten klarar sig i vardagen.

Just CDR-SB var ett av de sekundära effektmåtten i Anavex studie. Likt lecanemab minskade anavex2-73 den kliniska nedgången med 27 procent, men på bara 11 månader istället för 18. P-värdet var 0,040.

Studieunderlaget i Anavex studie var 509 patienter jämfört med 1 795 för Clarity AD.

Vidare visade läkemedlet Anavex en god säkerhetsprofil utan oro för hjärnödem (Aria-E), något som är förknippat med lecanemab och andra antikroppar som riktar sig mot amyloidkaskaden för att angripa sjukdomen.

En stor skillnad mellan anavex2-73 och lecanemab är att den förstnämnda administreras oralt medan den sistnämnda ges via infusion direkt in i blodomloppet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER