Bildkälla: Stockfoto

SSAB ser rörliga kostnader i nivå med Q4 i Q1, leveranskedjan för tunga lastbilar är bättre

Stålbolaget SSAB bedömer att de rörliga kostnaderna kommer att ligga på en nivå under det första kvartalet som motsvarar nivån från det fjärde kvartalet. Det uppger finanschefen Leena Craelius under telefonkonferensen.

- Vad vi vet är att skrotpriserna i USA började stiga i slutet av året och har stigit under januari. Så vi vet att kostnaden för detta kommer att vara högre under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, säger hon.

När det gäller tunga transporter ser företaget en neutral till något positiv utsikt sekventiellt, uppger vd Martin Lindqvist. SSAB ser en förbättrad leveranskedja för området för tunga lastbilar i Europa.

Vindkraft och förnyelsebart, som är viktigt för SSAB, bedöms ha en fortsatt god efterfrågan. Byggsektorn väntas samtidigt vara svag. Det är inte bara i Norden som den marknaden är svagare utan även i Polen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER