Bildkälla: Stockfoto

Sveaskog vänder till vinst i fjärde kvartalet

Statliga skogsbolaget Sveaskog redovisar intäkter och vänder till vinst i fjärde kvartalet 2022 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 8,3 procent till 2 044 miljoner kronor (1 888).

Rörelseresultatet blev 406 miljoner kronor (-129), med en rörelsemarginal på 19,9 procent.

Här ingår värdeförändringar på biologiska tillgångar med 179 miljoner kronor (-610).

Rörelseresultat före värdeförändringar på biologiska tillgångar var 227 miljoner kronor (481).

Resultatet före skatt var 365 miljoner kronor (-159).

Resultatet efter skatt blev 288 miljoner kronor (-92).

Virkespriserna ökade med i genomsnitt 16 procent medan leveransvolymerna minskade med sju procent. Upplåtelser, plantor och övrig försäljning minskade med en procent.

Det operativa rörelseresultatet minskade med 18 procent och uppgick till 254 miljoner kronor (308). Högre virkespriser möttes av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för avverkning och vägar. Dessutom ett sämre resultat i plantverksamheten.

Sveaskog, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning2 0441 8888,3%
Rörelseresultat406-129
Rörelsemarginal19,9%
Resultat före skatt365-159
Nettoresultat288-92
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER