Bildkälla: Stockfoto

Besqab vänder till förlust och slopar utdelningen (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar en kraftig nedgång av intäkterna och vänder till förlust i fjärde kvartalet 2022 jämfört med vinst samma kvartal året innan. Styrelsen föreslår att utdelningen slopas. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Nettoomsättningen sjönk 68,3 procent till 329,5 miljoner kronor (1 040,3).

Rörelseresultatet blev -705,9 miljoner kronor (103,8).

Engångsposter uppgick till -665 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat blev -40,9 miljoner kronor (103,8).

Resultatet före skatt var -707,6 miljoner kronor (143,7).

Resultatet efter skatt blev -708,3 miljoner kronor (135,1).

Resultat per aktie hamnade på -45,17 kronor (8,80).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022, jämfört med 4,00 kronor per aktie föregående år.

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 25 (377) och antal sålda bostäder uppgick till 29 (258) i fjärde kvartalet.

Engångsposterna är avsättningar i pågående projekt inom affärsområdet Projektutveckling Bostad om 335 miljoner kronor och nedskrivning av värdet på bolagets exploateringsfastigheter med 330 miljoner kronor, vilket har meddelats tidigare.

Den 25 januari 2023 meddelade Besqab att bolaget har för avsikt att fatta beslut om en fullt garanterad företrädesemission om 825 miljoner kronor.

- Inledningen av 2023 kommer att vara fortsatt utmanande för bostadsutvecklare. Med den genomförda avsättningen och nedskrivningen har vi dock med oss en mer riskjusterad projektportfölj. Vi har även starka och långsiktiga ägare vilket gör att vi avser genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission. Med den planerade återbetalningen av obligationen förändrar och stärker vi vår kapitalstruktur vilket ger oss goda förutsättningar att ta vara på framtida affärsmöjligheter. Underskottet av bostäder på våra marknader kvarstår och vi ska fortsätta bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag, kommenterar vd Carola Lavén i bokslutet.

Besqab, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning329,51 040,3-68,3%
Rörelseresultat-705,9103,8
Rörelsemarginal10,0%
Rörelseresultat, justerat-40,9103,8
Rörelsemarginal, justerad10,0%
Resultat före skatt-707,6143,7
Nettoresultat-708,3135,1
Resultat per aktie, kronor-45,178,80
Utdelning per aktie, kronor04,00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER