Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Amerikanska sysselsättningen ökade mer än väntat i januari (uppdatering)

(Tillägg revidering)

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mer än väntat i januari.

Antalet sysselsatta ökade med 517 000 personer (+260 000 reviderat från +223 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +188 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USAjanuari, 2023Konsensusdecember, 2022Reviderad
Sysselsättning517 000188 000223 000260 000
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER