Bildkälla: Stockfoto

Industrivärdens substansvärde var 293 kronor per aktie vid årsskiftet

Investmentbolaget Industrivärden rapporterar ett substansvärde på 293 kronor per aktie den 31 december. Det kan jämföras med 332 kronor samma tidpunkt i fjol och 249 kronor vid föregående kvartalet. Den 2 februari i år uppgick substansvärdet till 329 kronor per aktie. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Rörelseresultatet blev 19 021 miljoner kronor (15 765).

Resultatet före skatt var 18 985 miljoner kronor (15 752).

Resultatet efter skatt blev 18 931 miljoner kronor (15 724), en ökning med 20,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 43,83 kronor (36,41), vilket innebär en ökning med 20,4 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 7,25 kronor per aktie (6,75).

Totalavkastningen uppgick under 2022 till -10 procent för A-aktien och -9 procent för C-aktien,
jämfört med -23 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Under 2022 förvärvades aktier för totalt 3,2 miljarder kronor, varav 1,3 miljarder i Volvo, 0,7 miljarder i Alleima, 0,5 i Sandvik, 0,4 miljarder i Handelsbanken samt 0,2 miljarder vardera i Essity och Skanska.

"Utdelningspolicyn fastslår att Industrivärden ska generera ett positivt kassaflöde, vilket möjliggör en god investeringskapacitet samt en stark finansiell ställning. Med det som bas vill vi löpande öka det finansiella utbytet av det aktiva ägandet och genomför därför kontinuerliga investeringar i innehavsbolagen. Under 2022 investerades 3,2 miljarder kronor i innehavsbolagen. Vi ökade bland annat vårt ägande till 20 procent i det nyintroducerade innehavsbolaget Alleima som delades ut av Sandvik under året. Industrivärdens framstående innehavsbolag i kombination med vårt långsiktiga ägarengagemang lägger grunden för en god värdepotential till balanserad risk", kommenterar vd Helena Stjernholm.

Industrivärden, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Rörelseresultat19 02115 76520,7%
Resultat före skatt18 98515 75220,5%
Nettoresultat18 93115 72420,4%
Resultat per aktie, kronor43,8336,4120,4%
Utdelning per aktie, kronor7,256,757,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER