Bildkälla: Stockfoto

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade i januari

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn ökade i januari.

Det globala inköpschefsindexet för tjänstesektorn förbättrades till 49,8 i januari.

Föregående månads utfall var 48,2.

JP Morgans sammanvägda inköpschefsindex ökade i januari.

Det sammanvägda inköpschefsindexet förbättrades till 50,1 i januari.

Föregående månads utfall var 48,1.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Globaljanuari, 2023december, 2022
Globalt inköpschefsindex tjänster49,848,2
Globalt inköpschefsindex sammanvägt50,148,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER