Bildkälla: Stockfoto

Byggfakta ökar omsättning och rörelseresultat

Byggtjänstebolaget Byggfakta redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).

Omsättningen steg 14,9 procent till 589,1 miljoner kronor (512,6). Den organiska försäljningstillväxten var 4,2 procent.

Årligt återkommande intäkter, ARR ökade 16,2 procent till 1 875,3 miljoner kronor (1 613,7), varav organisk tillväxt uppgick till 6,7 procent.

Ebitda-resultatet blev 235,0 miljoner kronor (158,4), med en ebitda-marginal på 39,9 procent (30,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 204,6 miljoner kronor (170,3), med en justerad ebitda-marginal på 34,7 procent (33,2).

Rörelseresultatet blev 98,4 miljoner kronor (36,8), med en rörelsemarginal på 16,7 procent (7,2).

Resultatet före skatt var 59,2 miljoner kronor (-13,2).

Resultatet efter skatt blev 48,3 miljoner kronor (-28,6), och per aktie 0,22 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 145,2 miljoner kronor (183,3).

Byggfakta, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning589,1512,614,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent4,2
EBITDA235,0158,448,4%
EBITDA-marginal39,9%30,9%
EBITDA, justerat204,6170,320,1%
EBITDA-marginal, justerad34,7%33,2%
Rörelseresultat98,436,8167,4%
Rörelsemarginal16,7%7,2%
Resultat före skatt59,2-13,2
Nettoresultat48,3-28,6
Resultat per aktie, kronor0,22-0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet145,2183,3-20,8%
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER