Bildkälla: Stockfoto

Sintercast ökar omsättning och rörelseresultat - föreslår sänkt utdelning

Processtyrningsbolaget Sintercast redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 11,1 procent till 32,9 miljoner kronor (29,6).

Rörelseresultatet blev 8,0 miljoner kronor (7,4), med en rörelsemarginal på 24,3 procent (25,0).

Resultatet efter skatt blev 7,8 miljoner kronor (7,2), en ökning med 8,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,11 kronor (1,02), vilket innebär en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,50 kronor per aktie (4,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,8 miljoner kronor (4,3).

Sintercast, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning32,929,611,1%
Rörelseresultat8,07,48,1%
Rörelsemarginal24,3%25,0%
Nettoresultat7,87,28,3%
Resultat per aktie, kronor1,111,028,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet11,84,3174,4%
Utdelning per aktie, kronor2,504,50-44,4%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER